SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PIOSENKI ŚWIATECZNEJ DLA KLAS 0-3

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

II. Cele konkursu:

 1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Rozbudzanie w uczniach chęci śpiewania kolęd i piosenek o tematyce świątecznej.
 3. Prezentacja talentów muzycznych.
 4. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

III. Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się 1.12.2022 r. na 4 godzinie lekcyjnej (10:45 – 11.30) w sali świetlicy klas starszych (sala basenowa).

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie soliści.
 2. Każdy uczestnik powinien przygotować jedną piosenkę o tematyce świątecznej, kolędę lub pastorałkę oraz mieć przygotowany własny podkład utworu.
 3. Zgłoszenie na konkurs wraz z podkładem utworu należy dostarczyć osobiście do pani Anny Dęby lub przesłać mailowo na adres anna.deby@sp12gdynia.edu.pl do 28.11.2022 r.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wykonywanego utworu.

V. Kryteria oceny:

 1. Staranność wykonania.
 2. Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy.
 3. Walory wokalne.
 4. Znajomość tekstu.
 5. Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty).

VI. Wyniki konkursu:

 1. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły do 05.12.2022 r..
 3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

VII. Laureaci konkursu:

Laureaci, którzy wyrażą zgodę, wystąpią w naszej szkole podczas Koncertu Noworocznego zaplanowanego na 5.01.2023 r.

 

Organizatorzy:

Anna Dęby

Paulina Nowak

Agnieszka Skulina

Katarzyna Chrapkowska

Post Author: Magdalena Gołyszny