SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 1. Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 12
 2. Termin: 12 .12. 2019r. godz.15.30 sala 98
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki.
 4. Cele konkursu :
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd .
 •  Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • w konkursie mogą brać udział soliści, zespoły kilkuosobowe,
 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w dowolnym języku,
 • uczestnicy wykonują swój repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem,
 • prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.
 1. Kryteria oceny:
 • Staranność wykonania (dykcja, interpretacja, intonacja ,emisja)
 • Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
 • Walory wokalne
 • Pomysłowość i oryginalność wykonania
 • Prezentacja -ogólny wyraz artystyczny
 • Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty)
 1. Nagłośnienie:

 Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard. Kolejność prezentacji ustala organizator.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2019r.
 2. Laureaci I, II, III miejsca Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

Organizatorzy:

mgr Anna Jabłońska

mgr Daria Derkowska

mgr Alicja Urbaniak

Post Author: Magdalena Gołyszny