STOŁÓWKA

Opłaty za obiady

Czerwiec

Rodzice/ Opiekunowie

Informujemy, że w czerwcu będzie możliwość zakupu obiadu

dla wychowanków OP oraz  dla uczniów klas 1-8 SP.

15 dni żywieniowych x 5.00 zł = 75.00 zł

Opłatę za obiady za czerwiec 2022 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły 

w dniach  23-27 maja 2022 r.

 

Nr konta Bankowego do wpłat za obiady: 

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

Przykład opisu przelewu: 

Anna Kowalska I a obiady za VI/2022.

Kontakt z intendentem jest możliwy przez wysłanie maila w aplikacji

lub drogą elektroniczną na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl

 

Opłaty za obiady można dokonywać tylko za jeden miesiąc tylko w wyznaczonych w harmonogramie dniach podanych jak wyżej. Płatności dokonywane po w/w terminach będą każdorazowo zwracane na konto podane w deklaracji zapisu.

O wszelkich zmianach dotyczących odpłatności będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów płatności

W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych rodzice o zmianach zostaną powiadomieni przez aplikację oraz ogłoszenie na drzwiach wejścia głównego szkoły

Poniżej harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2021/2022

harmonogram wpłat 2021_2022

*************************************************************************************************

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W roku szkolnym 2021/2022 zostanie wprowadzony nowy, elektroniczny system, który będzie regulował korzystanie ze stołówki szkolnej. System e-Stołówka będzie rejestrował wejścia do stołówki, kontrolował płatności, wysyłał rodzicom/opiekunom prawnym informację o kwocie płatności na kolejny miesiąc, przypominał na 3 dni przed o upływie terminu płatności oraz umożliwiał odwołanie posiłków 24h na dobę.

e-Stołówka instrukcja dla rodzica

Aby zapisać dziecko na obiady należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3. września poniższą deklarację

deklaracja zapisu dziecka na obiady

W odpowiedzi na złożoną deklarację na podany w niej adres mailowy otrzymają Państwo link do „Panelu Rodzica”.

Następnie na konto Rady Rodziców należy wpłacić kwotę w wysokości 7 zł za kartę zbliżeniową oraz smycz.

Nr konta Rady Rodziców: 09 1240 5354 1111 0010 7626 5348 Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Po przesłaniu potwierdzenia powyższej wpłaty na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl, wychowawcy klas otrzymają listę uczniów wraz z numerem karty, które zostaną przekazane dzieciom.

Aby zrezygnować z obiadów należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły poniższą rezygnację

oświadczenie o rezygnacji z posiłków

Opłaty za obiady muszą być uiszczane we wskazanych terminach. Płatność dokonana w innym niż podany terminie będzie każdorazowo zwracana na konto podane w deklaracji zapisu, a system uniemożliwi wejście ucznia do stołówki.

 

*************************************************************************************************************

Regulamin stołówki 2021/2022

*************************************************************************************************************

Żywienie w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy 2. września. Tego dnia podamy przekąski w formie wypiekanych przez panie kucharki bułeczek drożdżowych nadziewanych owocami.

3. września zaczynamy żywienie składające się z dwóch dań.

Szczegółowy jadłospis dostępny będzie od poniedziałku na stronie internetowej szkoły.

 

*************************************************************************************************************

MENU

Prezentujemy kilka potraw z naszego szkolnego menu.

Galeria zdjęć