STOŁÓWKA

OPŁATY ZA OBIADY

 

OPŁATY ZA CZERWIEC  2019 r. należy dokonać

od 01.05. do 25.04. – na konto Szkoły

od 01.05. do 24.05 – w kasie Szkoły

ŻYWIENIE W CZERWCU 2019 r. wynosi:

13 dni żywieniowych x 3,00 =  39,00 zł

UWAGA!

Uczniowie, którzy nie korzystali z posiłków w czasie strajku mają do zapłaty w czerwcu następujące kwoty:

 

12 obiadów x 3 zł = 36 zł należy odliczyć 5 ob. czyli 8 x 3 zł = 24,00 zł

18 obiadów x 3 zł = 54 zł należy odliczyć 11 ob. 2 x 3 zł = 6,00 zł 

 Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska I a obiady za VI/2019.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków w miesiącu, za który nie dokonano opłaty. Przelew musi zostać zaksięgowany na koncie szkoły do 25-go danego miesiąca, w praktyce oznacza to, że przelew należy wykonać najpóźniej do 23-go. 

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ”” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.