STOŁÓWKA

Żywienie w szkole rozpoczyna się 9 września 2019r.

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2019r.

od 01.09. do 06.09. – na konto Szkoły

od 03.09. do 06.09. – w kasie Szkoły
16 dni żywieniowych x 4,00 zł = 64,00 zł

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2019r

od 01.09. do 25.09. – na konto Szkoły

od 03.09. do 25.09. – w kasie Szkoły
21 dni żywieniowych x 4,00 zł = 84,00 zł

UWAGA!!!

K
ażdego 26-go dnia miesiąca zamykane jest konto oraz kasa szkoły. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto, co jest jednoznaczne z wykreśleniem ucznia
z listy obiadowej w przyszłym miesiącu.

Nr konta Bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za IX/2019.

 

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.