STOŁÓWKA

OPŁATY ZA OBIADY

 

OPŁATY ZA MARZEC 2019 r. należy dokonać

od 01.02. do 25.02. – na konto Szkoły

od 01.02. do 25.02 – w kasie Szkoły

ŻYWIENIE W MARCU 2019 r. wynosi:

21 dni żywieniowych x 3,00 =  63,00 zł

 

 

 

 Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska I a obiady za III/2019.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków w miesiącu, za który nie dokonano opłaty. Przelew musi zostać zaksięgowany na koncie szkoły do 25-go danego miesiąca, w praktyce oznacza to, że przelew należy wykonać najpóźniej do 23-go. 

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ”” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.