STOŁÓWKA

OPŁATY ZA OBIADY

 OPŁATY ZA CZERWIEC 2018 r. należy dokonać

od 10.05. do 25.05. – na konto Szkoły

od 10.05 – 25.05.  w kasie Szkoły

ŻYWIENIE W CZERWCU 2018 r. wynosi:

13 dni żywieniowych x 2,80 = 36,40

 

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

 

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska I a obiady za VI/2018.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.