STOŁÓWKA

OPŁATY ZA OBIADY

 

OPŁATY ZA MARZEC 2018r. należy dokonać

od 01.02. do 25.02. – na konto Szkoły

od 01 do 25.02. – w kasie szkoły

 ŻYWIENIE W MARCU 2018 r. wynosi:

20 dni żywieniowych x 2,80 = 56,00

 

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za III/18.

 

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.