STOŁÓWKA

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

 

Informacja dotycząca kart obiadowych

W celu usprawnienia wydawania obiadów w pierwszej kolejności obiady wydawane są uczniom posiadającym kartę obiadową.

W przypadku zgubienia karty, należy zakupić duplikat.
Wpłaty proszę dokonać na konto Rady Rodziców w wysokości 10 zł.

Nr konta Rady Rodziców: 09 1240 5354 1111 0010 7626 5348
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, z dopiskiem karta obiadowa

Prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na email: obiady@sp12gdynia.edu.pl

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W roku szkolnym 2021/2022 został wprowadzony elektroniczny system, który reguluje korzystanie ze stołówki szkolnej. System e-Stołówka rejestruje wejścia do stołówki, kontroluje płatności, wysyła rodzicom/opiekunom informację o kwocie płatności na kolejny miesiąc, przypominana 3 dni przed o upływie terminu płatności oraz umożliwia odwołanie posiłków 24h na dobę.

e-Stołówka instrukcja dla rodzica

Aby zapisać dziecko na obiady należy pobrać, wypełnić i złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9-15 lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl deklarację

W odpowiedzi na złożoną deklarację na podany w niej adres mailowy otrzymają Państwo link do „Panelu Rodzica”. Następnie na konto Rady Rodziców należy wpłacić kwotę w wysokości 8 zł za kartę zbliżeniową oraz smycz.

Bardzo prosimy o wypełnienie czytelnie deklaracji zapisu, w celu usprawnienia procesu zapisu dziecka na obiady szkolne.

Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej.

KARTA JEST WAŻNA PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI W SZKOLE

Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z obiadów uczeń zobowiązany jest zdać kartę!

Koszt wyrobienia nowej karty wynosi 8 zł (karta +smycz)

Duplikat karty 10 zł (karta + smycz)

Płatność za kartę elektroniczną należy dokonać na konto Rady Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców:
09 1240 5354 1111 0010 7626 5348
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl, wychowawcy klas otrzymają listę uczniów wraz z numerem karty, które zostaną przekazane dzieciom.

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Aby zrezygnować z obiadów należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl poniższą rezygnację

BRAK REZYGNACJI Z OBIADÓW POWODUJE NALICZANIE KOSZTÓW, PONIEWAŻ OBIADY W DALSZYM CIAGU SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA DZIECKA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z intendentem. Pod nr telefonu 504992737 lub mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl 

 

Opłaty za wyżywienie za jeden miesiąc można dokonywać tylko w ściśle określonych dniach.
Wyjątek stanowią płatności za miesiąc wrzesień i styczeń.

 Koszt jednego posiłku
oddział przedszkolny:
               całodzienne wyżywienie: 9 zł
               obiad: 6 zł
uczniowie (klasy 1-8 SP):
               obiad: 6 zł
kadra pedagogiczna i niepedagogiczna:
               obiad: 11 zł

HARMONOGRAM WPŁAT

MIESIĄCwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
OKRES ŻYWIENIOWY7 IX – 29 IX2 X – 21 X2 XI – 20 XI1 XII – 22 XII
LICZBA DNI ODPISU    
LICZBA  DNI ŻYWIENIOWYCH17222116
TERMIN PŁATNOŚCI29.08 – 05.0906.09 – 15.0901.10 – 15.1001.11 – 15.11

O

P

Ł

A

T

Y

OP cały dzień153 zł198 zł189 zł144 zł
OP obiad102 zł132 zł126 zł96 zł
uczniowie102 zł132 zł126 zł96 zł
kadra187 zł242 zł231 zł176 zł

Aby uniknąć nieporozumień, wpłaty na konto należy dokonywać w wyżej wymienionych terminach.

PODSTAWĄ OTRZYMANIA OBIADU JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE!
Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana na szkolnym koncie obiadowym w wyznaczonym terminie, dziecko nie może korzystać z żywienia, do czasu uregulowania należności.

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GDYNI, UL. STAWNA 4/6, 81-629 GDYNIA
Nr konta: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658
W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok
Przykład opisu przelewu: 
Anna Kowalska I a obiady za IX/2023

O wszelkich zmianach dotyczących odpłatności będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Prosimy również o śledzenie kont żywieniowych.

W razie wątpliwości dotyczących płatności za wyżywienie prosimy kontaktować się z Intendentem szkoły:

 

ODPISY

Odpisy za obiady zostają odliczone tylko po zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 09.00 na dzień poprzedzający żywienie, którego dotyczy zgłoszenie.

Bezpośrednio do intendenta:

Można złożyć również odwołanie za pomocą konta rodzica.