STOŁÓWKA

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

 

Zamknięcie roku finansowego

W związku z zamknięciem roku finansowego oraz zerowaniem kont, prosimy o uregulowanie bieżących należności za wyżywienie w kwocie widocznej na koncie dziecka. Jeżeli Państwo nie znają kwoty, którą należy płacić, prosimy o kontakt telefoniczny 504 992 737 lub mailowy obiady@sp12gdynia.edu.pl

Odpisy w miesiącu grudniu można zgłaszać do 10-go grudnia.

Przypominamy, że w związku z zamknięciem roku finansowego, w grudniu 2023 nie ma możliwości dokonania wpłat za styczeń 2024.

Wpłaty dokonane w grudniu będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.

Wpłaty za miesiąc styczeń będą przyjmowane od 1-3 stycznia.

Dni 1 -3 stycznia są dniami bez wyżywienia.

Brak dokonania wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje brakiem możliwości korzystania ze stołówki szkolnej w danym miesiącu.

Informacja dotycząca kart obiadowych

W celu usprawnienia wydawania obiadów w pierwszej kolejności obiady wydawane są uczniom posiadającym kartę obiadową.

W przypadku zgubienia karty, należy zakupić duplikat.
Wpłaty proszę dokonać na konto Rady Rodziców w wysokości 10 zł.

Nr konta Rady Rodziców: 09 1240 5354 1111 0010 7626 5348
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, z dopiskiem karta obiadowa

Prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na email: obiady@sp12gdynia.edu.pl

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W roku szkolnym 2021/2022 został wprowadzony elektroniczny system, który reguluje korzystanie ze stołówki szkolnej. System e-Stołówka rejestruje wejścia do stołówki, kontroluje płatności, wysyła rodzicom/opiekunom informację o kwocie płatności na kolejny miesiąc, przypominana 3 dni przed o upływie terminu płatności oraz umożliwia odwołanie posiłków 24h na dobę.

e-Stołówka instrukcja dla rodzica

Aby zapisać dziecko na obiady należy pobrać, wypełnić i złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9-15 lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl deklarację

W odpowiedzi na złożoną deklarację na podany w niej adres mailowy otrzymają Państwo link do „Panelu Rodzica”. Następnie na konto Rady Rodziców należy wpłacić kwotę w wysokości 8 zł za kartę zbliżeniową oraz smycz.

Bardzo prosimy o wypełnienie czytelnie deklaracji zapisu, w celu usprawnienia procesu zapisu dziecka na obiady szkolne.

Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej.

KARTA JEST WAŻNA PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI W SZKOLE

Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z obiadów uczeń zobowiązany jest zdać kartę!

Koszt wyrobienia nowej karty wynosi 8 zł (karta +smycz)

Duplikat karty 10 zł (karta + smycz)

Płatność za kartę elektroniczną należy dokonać na konto Rady Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców:
09 1240 5354 1111 0010 7626 5348
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl, wychowawcy klas otrzymają listę uczniów wraz z numerem karty, które zostaną przekazane dzieciom.

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Aby zrezygnować z obiadów należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl poniższą rezygnację

BRAK REZYGNACJI Z OBIADÓW POWODUJE NALICZANIE KOSZTÓW, PONIEWAŻ OBIADY W DALSZYM CIAGU SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA DZIECKA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z intendentem. Pod nr telefonu 504992737 lub mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl 

Opłaty za wyżywienie za jeden miesiąc można dokonywać tylko w ściśle określonych dniach.
Wyjątek stanowią płatności za miesiąc wrzesień i styczeń.

Koszt jednego posiłku

  • oddział przedszkolny: obiad: 6 zł
  • uczniowie (klasy 1-8 SP): obiad: 6 zł
  • kadra pedagogiczna i niepedagogiczna: obiad: 11 zł

HARMONOGRAM WPŁAT

MiesiącIlość dni żywieniowychDni wolneKwota

Termin

płatności

UczniowieKadra

styczeń

03.01 – 26.01

1829.01-11.02108 zł198 zł

1-3

stycznia

luty

12.02 – 29.02

1484 zł154 zł

15-22

stycznia

marzec

01.03 – 27.03

1928.03-02.04114 zł209 zł

1-15

lutego

kwiecień

04.04 – 26.04

17102 zł187 zł

1-15

marca

maj

06.05 – 13.05

17.05 – 29.05

15

02.05

14.05-16.05

30.05

31.05

90 zł165 zł

1-15

kwietnia

czerwiec

03.06 – 19.06

13 78 zł143 zł

1-15

maja

Aby uniknąć nieporozumień, wpłaty na konto należy dokonywać w wyżej wymienionych terminach.

PODSTAWĄ OTRZYMANIA OBIADU JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE!

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GDYNI, UL. STAWNA 4/6, 81-629 GDYNIA
Nr konta: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658
W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok
Przykład opisu przelewu: 
Anna Kowalska I a obiady za IX/2023

O wszelkich zmianach dotyczących odpłatności będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Prosimy również o śledzenie kont żywieniowych.

W razie wątpliwości dotyczących płatności za wyżywienie prosimy kontaktować się z Intendentem szkoły:

ODPISY

Odpisy za obiady zostają odliczone tylko po zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 09.00 na dzień poprzedzający żywienie, którego dotyczy zgłoszenie.

Bezpośrednio do intendenta:

Za pomocą konta rodzica również można złożyć odwołanie.