REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Gdynia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 29 marca 2021 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi
w  Zarządzeniu Nr 3250/2021/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

29 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I

Wnioski i zgłoszenia dla dzieci z rejonu i spoza rejonu są  do pobrania poniżej.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy:

  lub

  • dostarczyć do szkoły i złożyć w wystawionej w przedsionku szkoły skrzynce (w godz. 8.00 – 17.00)

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku lub zgłoszenia można je pobrać ze szkoły w wersji papierowej.

Rekrutacja trwa do 23 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 29.03.2021 r. do 23.04.2021 r. do godz. 15.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 26.05.2021 r. o godz. 12.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 2.06.2021 r. o godz. 12.00

 

Ważne załączniki:

Terminy rekrutacji do OP i klas I

Kryteria przyjęcia do kl. I SP

WNIOSEK KANDYDATA SPOZA REJONU- do edycji

WNIOSEK KANDYDATA SPOZA REJONU – .pdf

ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z REJONU – do edycji

ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z REJONU – .pdf

Potwierdzenie woli- klasa I do edycji