REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Gdynia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 29 marca 2021 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi
w  Zarządzeniu Nr 3250/2021/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

terminy rekrutacji do OP i klas I

kryteria przyjęcia do kl. I SP