REKRUTACJA DO KLAS I

Dzieci z rejonu szkoły

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 prowadzonych przez Gminę Gdynia

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 30 marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączonym Zarządzeniu Nr 5928/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia.

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1234
          1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2017 r.

do 28  kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

od 24 maja 2017 r.

do 2 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

          2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 maja 2017 r.

o godz. 12.00

9 czerwca 2017 r.

do godz.12.00

          3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 maja 2017 r.

o godz. 12.00

28 czerwca 2017 r.

o godz.12.00

          4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscamix

29 sierpnia 2017 r.

o godz.12.00

PODANIE - KWESTIONARIUSZ
ZGŁOSZENIE

Dzieci spoza rejonu szkoły

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 prowadzonych przez Gminę Gdynia.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 30 marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączonym Zarządzeniu Nr 5928/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia.

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 

  Lp.   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
          1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   od 30 marca 2017 r. do 28  kwietnia 2017 r. do godz. 15.00   od 24 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00  
          2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 9 czerwca 2017 r. do godz.12.00
          3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 maja 2017 r. o godz. 12.00   28 czerwca 2017 r. o godz.12.00
          4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami   x   29 sierpnia 2017 r. o godz.12.00

WNIOSEK
PODANIE - KWESTIONARIUSZ
OŚWIADCZENIE