REGULAMINY I PROCEDURY

Regulamin zachowania w szatni uczniów klas 1 – 7 szkoły podstawowej oraz uczniów klas II-III gimnazjum

Regulamin zachowania na przerwach uczniów klas 1 – 3

Regulamin zachowania na przerwach uczniów klas 4 - 7 szkoły podstawowej i uczniów klas II - III gimnazjum

Zasady wejść na teren budynku szkoły oraz wyjść obowiązujące w SP 12 od 02.10.2017r.

Regulamin dyskoteki

Tryb usprawiedliwiania dni nieobecnych oraz zwalniania uczniów z pojedynczych lekcji