PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

KLASY IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Język polski

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Język angielski, język niemiecki

Przyroda

Biologia, geografia, fizyka, chemia

Zajęcia komputerowe

Muzyka

Religia

Plastyka

Technika

W-f

KLASY II i III GIMNAZJUM

Język polski

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Historia

Biologia, chemia, fizyka, geografia

Informatyka

Religia

Język angielski, język niemiecki
W-f

Edukacja dla bezpieczeństwa