PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA GDYNI

W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu pn „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” i „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”,  nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy.
Projekt  był realizowany w okresie  01.09.2016 – 31.10.2018 r.

Post Author: Maria Bohn