POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

POZDROWIENIA Z HELU

Uczestnicy projektu Pomorskie  Żagle Wiedzy pozdrawiają z Helu 🙂 Galeria zdjęć

Pomorskie Żagle Wiedzy – ratownictwo

23 lutego 2023 roku uczestnicy projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia” odwiedzili z nauczycielami Pomorską Szkołę Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni, gdzie wzięli udział w zajęciach z ratownictwa. Poznali zasady bezpieczeństwa panujące na pokładzie statku, dowiedzieli się jak zachować się w czasie wypadku. Mieli okazję założyć kombinezon ratunkowy i wejść do tratwy ratunkowej.  zdjęcia

Pomorskie Żagle Wiedzy – zajęcia w symulatorze

18 listopada 2022 roku uczniowie uczestniczący w projekcie “Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia” wraz z nauczycielami wzięli udział w zajęciach w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Uczyli się obsługi radia zgłaszając wyjście z mariny i powrót po rejsie. Obejrzeli stanowisko szkutnicze, gdzie dowiedzieli się jak powstają jachty, zobaczyli instalacje przedstawiające działanie elementów jachtu – kuchnia i toaleta, […]

PROJEKT UNIJNY: „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – GDYNIA”

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie! Cieszymy się niezmiernie, że w Nowy Rok wchodzimy z jeszcze większym wachlarzem możliwości edukacyjnych dla Was. Tym razem proponujemy Wam udział w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia” Z czym to się „je” i co to takiego? Portfolio projektu jest niezwykle bogate – zajęcia pozalekcyjne o morzu, z kartografii i nawigacji […]

„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – GDYNIA” – PROJEKT UNIJNY

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Już niebawem, bo od marca 2022 r. rusza nowy projekt unijny pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia”.  To doskonała szansa rozwoju tych uczniów klas IV-VII, którzy interesują się lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej. Cel projektu Podczas realizacji projektu zależy nam na podniesieniu jakości pracy szkoły  poprzez realizację działań […]

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła wraz z dwiema gdyńskimi szkołami przystąpiła do dwuletniego Projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia. Był to współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie jakości pracy szkół poprzez włączanie do nauczania treści związanych z edukacją morską i żeglarską,
wykorzystanie ich w kształtowaniu kompetencji kluczowych, upowszechnianie zawodów związanych z morzem oraz upowszechnianie aktywnego trybu życia poprzez uczestnictwo w sporcie.
W naszej szkole do udziału w projekcie przystąpiło 23 uczniów z klas: 4c (8 osób), 5a (7 osób) oraz 5c (8osób). W kolejnym roku liczba uczestników wyniosła 19 osób.
Uczniowie uczestniczyli w szeregu interesujących zajęć odbywających się zarówno w szkole jak i poza nią.

W szkole odbyły się, prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, zajęcia tj.:

 • prelekcje dotyczące zawodów związanych z morzem, specyfiki pracy w danym zawodzie;
 • doradztwo zawodowe;
 • kartografia i nawigacja;
 • koło zainteresowań o tematyce morskiej, które będzie kontynuowane poza szkołą do końca czerwca 2023 roku.

 

Poza szkołą odbyły się:

 • warsztaty nawigacyjne;
 • zajęcia na symulatorach żeglarstwa;
 • comiesięczne zajęcia w Akwarium Gdyńskim, na które uczniowie uczęszczali regularnie w kolejnym roku.

 

Odbyły się także wyjazdy na wystawy do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni i Akwarium Gdyńskiego oraz wyjazd na Hel.
W sierpniu 2022 roku uczniowie wzięli udział w półkoloniach w Gdyni (dwa turnusy, każdy trwający 5 dni) i tygodniowym obozie żeglarskim w Złotej Górze.
Dwóch naszych uczniów zakwalifikowało się także do udziału w Pierwszych Regatach o Puchar Marszałka, które odbyły się w czasie Pikniku Żeglarskiego we Wdzydzach Kiszewskich 23.09.2022roku.
Odbyły się także szkolenia na nauczycieli, w których wzięło udział wielu naszych pedagogów. m.in.

 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 • interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej;
 • prowadzenie szkolnych kół zainteresowań;
 • efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu chemii, fizyki, biologii i matematyki;
 • doradztwo zawodowe;
 • szkolenia przygotowujące do uzyskania patentu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz instruktora.

 

W ramach projektu miały miejsce spotkania Sieci współpracy organizowane przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w którym także brali udział nauczyciele z naszej szkoły.
Projekt cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów, w większości chętnie brali udział w proponowanych zajęciach. Dodatkowo została utworzona szkółka żeglarska przy Pomorskim Związku Żeglarskim i JKM RODA. Do szkółki zapisało się kilku uczestników projektu z naszej szkoły.