Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i udział w naszym dorocznym Święcie Szkoły – nauczycielom, pracownikom administracji            i obsługi, rodzicom, uczniom i przyjaciołom naszej „Dwunastki”. 

Z radością informuję, iż dzięki wielkiemu zaangażowaniu i szczodrości w tym dniu, udało nam się zebrać kwotę 11 876,30 zł.

    Dyrektor Szkoły 

Dorota Skulska-Wittbrodt

Post Author: Katarzyna Wysocka