Pismo i ankieta dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo- Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych,

Proszę zapoznać się z listem Pana Prezydenta Bartoszewicza.
Za  pośrednictwem wychowawców oddziałów przedszkolnych proszę,
aby w trybie pilnym przekazać swoją decyzję dotyczącą skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia 18 maja br.
Proszę zwrócić uwagę na kryteria pierwszeństwa w przyjęciu dzieci zawarte
w ankiecie.

 

Dyrektor Szkoły
Dorota Skulska-Wittbrodt

Ankieta:

Post Author: Maria Bohn