OPŁATY ZA OBIADY KWIECIEŃ 2020 R.

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA KWIECIEŃ 2020r.

od 02.03. do 25.03. – na konto Szkoły

od 02.03. do 25.03. – w kasie Szkoły
15 dni żywieniowych x 4,00 zł = 60,00 zł

Uwaga!!!

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
18 DNI ŻYWIENIOWYCH x 4.00 ZŁ=72,00 ZŁ
* dzieci objęte są żywieniem podczas egzaminów klas 8 *

 

******

Każdego 26-go dnia miesiąca zamykane jest konto oraz kasa szkoły. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto, co jest jednoznaczne z wykreśleniem ucznia
z listy obiadowej w przyszłym miesiącu.

Nr konta Bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za IV/2020.

 

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Post Author: Maria Bohn