OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo

Informujemy, że w styczniu jest możliwość zakupu obiadu
dla wychowanków OP i uczniów klas 1-3 SP.

10 dni żywieniowych x 4.00 zł = 40.00 zł

Należność za obiady za styczeń 2021 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły
w dniach 14 – 20 stycznia 2021 r.

Nr konta bankowego do wpłat: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

Przykład opisu przelewu: Anna Kowalska I a obiady za 01/2021.

 

Post Author: Maria Bohn