OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2018 r. należy dokonać

od 01.09. do 05.09. – na konto Szkoły

od 04.09. – 05.09. –  w kasie Szkoły

ŻYWIENIE WE WRZEŚNIU 2018 r. wynosi:

18 dni żywieniowych x 3,00 = 54,00

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2018 r. należy dokonać

od 01.09. do 25.09. – na konto Szkoły

od 04.09. – 25.09. – w kasie Szkoły

ŻYWIENIE W PAŹDZIERNIKU 2018 r. wynosi:

23 dni żywieniowych x 3,00 = 69,00

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

 

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska I a obiady za IX/2018.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków w miesiącu za który nie dokonano opłaty, przelew musi zostać zaksięgowany na koncie szkoły 25-go danego miesiąca, w praktyce oznacza to, że przelew należy wykonać najpóźniej 23-go.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Post Author: Katarzyna Wysocka