OBSŁUGA

15.Klajnert Annasprzątaczka

L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
Asztemborska Małgorzata starszy recepcjonista
Bednarczyk Józef konserwator
Cibor Beata starszy recepcjonista
Filipski Marek kontroler eksploatacji pływalni
Iljin Jerzy kontroler eksploatacji pływalni
Jankowski Zdzisław dozorca nocny
Kierszka Jan dozorca nocny
Klemenska Joanna kucharka
Kujawska Mariola szatniarka
Kurgan Paweł dozorca nocny
Lubczyńska Elżbieta pomoc kuchenna
Łobacz Alicja starszy recepcjonista
Majewski Andrzej kontroler eksploatacji pływalni
Melowey Danuta sprzątaczka
Michalski Bartosz ratownik
Miotke Anita pomoc kuchenna
Najdul Beata starszy recepcjonista
Przybylska Jolanta sprzątaczka
Ratajczyk Sylwia sprzątaczka
Rocławska Stefania pomoc kuchenna
Rychta Bożena szatniarka
Semenowicz Grażyna sprzątaczka
Świderska Gabriela woźna
Śliwińska Wanda pomoc kuchenna
Śliwińska Sylwia sprzątaczka
Szablewska Elżbieta starszy recepcjonista
Toporek Teresa woźna
Toporek Edward konserwator
Ustimowicz Grażyna kontroler eksploatacji pływalni
Ustimowicz Monika starszy recepcjonista
Wilk Dariusz ratownik