OBSŁUGA

L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
1. Angel Karol ratownik
2. Asztemborska Małgorzata starszy recepcjonista
3. Bednarczyk Józef konserwator
4. Cibor Beata starszy recepcjonista
5. Dęby Dawid ratownik
6. Filipski Marek kontroler eksploatacji pływalni
7. Iljin Jerzy kontroler eksploatacji pływalni
8. Jankowski Zdzisław dozorca nocny
9. Kierszka Jan dozorca nocny
10. Klemenska Joanna kucharka
11. Kujawska Mariola szatniarka
12. Kurgan Paweł dozorca nocny
13. Lubczyńska Elżbieta pomoc kuchenna
14. Łobacz Alicja starszy recepcjonista
15. Klajnert Anna sprzątaczka
16. Majewski Andrzej kontroler eksploatacji pływalni
17. Malewicz Leszek dozorca
18. Melowey Danuta sprzątaczka
19. Michalski Bartosz ratownik
20. Miotke Anita pomoc kuchenna
21. Najdul Beata starszy recepcjonista
22. Polak Sławomir ratownik
23. Przybylska Jolanta sprzątaczka
24. Rachoń Jakub ratownik
25. Ratajczyk Sylwia sprzątaczka
26. Rocławska Stefania pomoc kuchenna
27. Rychta Bożena szatniarka
28. Semenowicz Grażyna sprzątaczka
29. Słowi Albert strażnik ruchu drogowego
30. Świderska Gabriela woźna
31. Śliwińska Wanda pomoc kuchenna
32. Śliwińska Sylwia sprzątaczka
33. Szablewska Elżbieta starszy recepcjonista
34. Toporek Teresa woźna
35. Toporek Edward konserwator
36. Ustimowicz Grażyna kontroler eksploatacji pływalni
37. Ustimowicz Monika starszy recepcjonista
38. Wilk Dariusz ratownik
39. Zawistowski Adrian ratownik
40. Zielecki Adam ratownik
41. Żagiel Adriana starszy recepcjonista