OBSŁUGA

L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
  Asztemborska Małgorzata starszy recepcjonista
  Bednarczyk Józef konserwator
  Cibor Beata starszy recepcjonista
  Filipski Marek kontroler eksploatacji pływalni
  Kulpiński Stanisław kontroler eksploatacji pływalni
  Jankowski Zdzisław dozorca nocny
  Kierszka Jan dozorca nocny
  Klemenska Joanna kucharka
  Ratajczyk Sylwia szatniarka
  Kurgan Paweł dozorca nocny
  Lubczyńska Elżbieta pomoc kuchenna
  Łobacz Alicja starszy recepcjonista
  Majewski Andrzej kontroler eksploatacji pływalni
  Melowey Danuta sprzątaczka
  Michalski Bartosz ratownik
  Miotke Anita pomoc kuchenna
  Najdul Beata starszy recepcjonista
  Rocławska Stefania pomoc kuchenna
  Rychta Bożena szatniarka
  Świderska Gabriela woźna
  Śliwińska Wanda pomoc kuchenna
  Toporek Teresa woźna
  Toporek Edward konserwator
  Ustimowicz Grażyna kontroler eksploatacji pływalni
  Ustimowicz Monika starszy recepcjonista
  Wilk Dariusz ratownik