OBIADY W CZERWCU

Szanowni Państwo

Informujemy, że w czerwcu jest możliwość zakupu obiadu
dla wychowanków OP i uczniów klas 1-8 SP.

Dla wychowanków OP i klas 1-3 12 dni żywieniowych x 4.00 zł = 48.00 zł

Dla klas 4-8 SP 13 dni żywieniowych x 4.00 zł = 52.00 zł

Należność za obiady za 31 maja i  czerwiec  2021 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły w dniach 13-27 maj  br.

Nr konta bankowego do wpłat: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

Przykład opisu przelewu:  Anna Kowalska I a obiady za 06/2021.

Przelewy niepoprawnie zatytułowane i wpłacone po terminie  będą zwracane na konto.

 

Informujemy, także o konieczności zgłaszania rezygnacji z obiadów, kwarantanny dziecka, dłuższej nieobecności telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

 

 

Post Author: Maria Bohn