NAUKOWE WYPRAWY IIB

W marcu klasa 2b gimnazjum brała udział w warsztatach  fotograficznych na temat zagrożonych gatunków. Celem spotkania było zaszczepienie w dzieciach pasji do ochrony i aktywnego działania na rzecz ginących gatunków.

Uczniowie brali również udział w zajęciach z okazji Dni Mózgu organizowanych co roku przez Wydział Biologii UG. Uczestnicy zajęć nie tylko poszerzali wiedzę na temat mózgu człowieka, ale również mieli okazję poznać warsztat pracy neurobiologów i  neurochirurgów oraz  na własnej skórze przekonać się jak zadziwiające jest funkcjonowanie tego narządu.

Naukowe wyprawy