NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice/Opiekunowie – prosimy Was o pomoc

Państwo są teraz najbliżej swojego dziecka. Dlatego prosimy, aby Państwo wspomogli swoje dziecko w organizacji czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość. Proszę pamiętać, że mogą się Państwo zwrócić do wychowawcy lub nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać. Wszyscy uczniowie i rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej:  http://sp12gdynia.pl/nauczyciele/

Dorota Skulska-Wittbrodt

Dyrektor Szkoły

Obowiązki ucznia:

  • Codzienne logowanie się do swojej poczty elektronicznej, e-dziennika, platformę Nuadu, aplikację Teams i reagowanie na podjęte przez nauczycieli próby nawiązania z Wami kontaktu i wyjaśnianie wszystkich problemów z nauczycielami na bieżąco.
  • Zapoznawanie się z materiałami edukacyjnymi zgodnie z harmonogramem ich publikacji – najlepiej w godzinach przedpołudniowych.
  • Wykonywanie poleceń nauczycieli i na bieżąco rozwiązywanie i przesyłanie zadań, które przesłali nauczyciele.

 

Rekomendacje MEN

Post Author: Magdalena Bukowska