MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO

Wraz z końcem września klasa 3a rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Jak mówić o niepełnosprawności?”. Pierwsze spotkanie poświęcone było osobom niedosłyszącym i głuchym. Uczniowie poznali rodzaje niedosłuchów oraz sposoby w jaki  komunikują się osoby głuche. Dzieci za pomocą języka migowego pokazywały pierwsze litery swojego imienia. Przy pomocy filmików instruktażowych uczniom udało się również zamigać podstawowe zwroty grzecznościowe. W tym roku Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego przypada na 24 września. Z tej okazji dzieci pokolorowały duże motyle na niebiesko, gdyż ten niesłyszący owad w kolorze zaufania jest symbolem tego dnia.

Galeria zdjęć

Post Author: Magdalena Kandzora