KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – OBOWIĄZKI UCZNIA

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Drodzy Uczniowie

Za nami dwa miesiące kształcenia na odległość. Przypominamy, że 15 czerwca zgodnie z kalendarzem szkolnym wystawione zostaną oceny roczne i końcowe. Macie zatem miesiąc, aby systematyczną pracą osiągnąć bardzo dobre wyniki. Musicie jednak pamiętać o swoich obowiązkach, które są bardzo ważne, aby osiągnąć sukces.

 

Obowiązki ucznia:

  • Codzienne logowanie się do swojej poczty elektronicznej, e-dziennika, platformę Nuadu, aplikację Teams i reagowanie na podjęte przez nauczycieli próby nawiązania z Wami kontaktu i wyjaśnianie wszystkich problemów z nauczycielami na bieżąco.
  • Zapoznawanie się z materiałami edukacyjnymi zgodnie z harmonogramem ich publikacji – najlepiej w godzinach przedpołudniowych.
  • Wykonywanie poleceń nauczycieli i na bieżąco rozwiązywanie i przesyłanie zadań, które przesłali nauczyciele.

 

Post Author: Maria Bohn