KONKURS NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni wraz z członkami rodziny.

Tematyka konkursu:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej, wykonanej z dowolnego tworzywa z wyraźnym uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Celem konkursu jest:

 1. Zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
 2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej.
 3. Popularyzacja twórczości uczniów.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 5. Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wraz z członkami rodziny.
 2. Każdy zespół uczestników (rodzina) może wysłać zdjęcie jednej pracy przestrzennej (w nazwie pliku wpisując imię, nazwisko i klasę ucznia).
 3. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać na adres mailowy: anna.deby@sp12gdynia.edu.pl do dnia 20.12.2020 r.
 4. Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej w mailu należy załączyć zdjęcie wypełnionych  i podpisanych danych osób biorących udział w konkursie oraz zgody na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie szkoły (lub zdjęcia danych i zgody napisanych odręcznie zgodnie z podanym wzorem).

Ocena prac:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 2. Kryteria oceny:

– Ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne, oryginalność pomysłu.

– Opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów.

– Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

– Wkład pracy.

– Nawiązanie do tradycji.

Wyniki konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 22.12.2020 r.
 2. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apeli grup wiekowych.

 

 

Organizatorzy:

Anna Dęby

Agnieszka Skulina

Paulina Nowak

 

 

Dane i zgoda – Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Post Author: Magdalena Gołyszny