Konkurs fotograficzny – „Z Bogiem mi po drodze”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Z Bogiem mi po drodze”.

Konkurs polega na wykonaniu fotografii, ukazującej przydrożne krzyże i kapliczki.

 

Konkurs organizowany jest dla:

  • Grupa I: uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum z terenu miasta Gdyni i szkoły ponadpodstawowe z terenu Gdyni
  • Grupa II: nauczyciele z terenu  miasta Gdyni.

 

Prace należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni, ul. Stawna 4-6, 81-629 Gdynia z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Z Bogiem mi po drodze” do dnia 31 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników na najlepsze prace w każdej kategorii nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2018 r. Wyniki zostaną przesłane do poszczególnych szkół oraz będą umieszczone na szkolnej stronie internetowej www.sp12gdynia.pl. Laureaci zostaną powiadomieni o formie i terminie wręczenia nagród po głoszeniu wyników.

 

Poniżej regulamin konkursu:

Post Author: Administrator