KODOWANIE Z DWUNASTKĄ

Od 9 do 15 grudnia 2020 r. trwała ogólnoświatowa inicjatywa na rzecz kształcenia informatycznego. To akcja, która wykorzystuje najbardziej kreatywne pomoce dydaktyczne i przemyca podstawową wiedzę związaną z kodowaniem już dla przedszkolaków w formie zabaw a na uczniach klas starszych kończąc. 12 grudnia 2019 r. w naszej szkole gościliśmy prof. Macieja Sysłę – propagatora informatyki, programowania dla wszystkich uczniów, koordynatora inicjatywy Godzina Kodowania w Polsce, członka Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.

Uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali sposoby wykorzystania licznych i różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym robotów do wspomagania procesu kształcenia informatycznego (Ozobota, Dascha i Dota czy Edisona), gier planszowych „Scottie Go!”, tabletów, piór i drukarek.

Głównym celem było rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

W czasie festiwalu „Kodowanie z Dwunastką” dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach z matami edukacyjnymi, gdzie kodowały świąteczne obrazki, wykonywały dyktanda graficzne oraz programowały Ozoboty.

Klasa 2b otrzymała tajemniczy list, że nie będzie świąt z powodu zaginięcia świętego Mikołaja na górze Wonder. Uczniowie od razu pospieszyli na ratunek. W tym celu zaprogramowali roboty Dash, które w akcji ratunkowej wykonywały różne polecenia (aplikacja Blockly). Po udanej akcji ratunkowej święty Mikołaj (robot Dot) poprosił swojego pomocnika (robota Dasha), żeby zagrał na cymbałach świąteczną melodię. W ten sposób dzieci poznały kolejne możliwości robota – aplikację Xylo.

Uczniowie klasy 2c w grupach zakodowywali trasę dla Ozobota tak, żeby zebrał wszystkie prezenty i doszedł do choinki. Każdej grupie udało się doprowadzić Ozobota do świątecznego drzewka. W nagrodę robot odtańczył dla wszystkich swój taniec, co wzbudziło ogólną radość.

Uczniowie klasy 3a tego dnia po raz pierwszy używali piór 3D. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem drukowały ozdoby choinkowe, śniegowe gwiazdki i choinki, które po zajęciach mogły zabrać do domów. Zajęcia przyniosły uczniom mnóstwo radości i wiele satysfakcji z wykonanej pracy.

Na lekcjach matematyki klasy 5b i 6b grały w „Scottie Go!”, ucząc się projektowania algorytmów i podstaw programowania. Dzieci pracowały w zespołach, zdobywały poziomy o rosnącym stopniu trudności, rywalizując ze sobą i świetnie się bawiąc.

Uczniowie z klasy 5 e na lekcji informatyki zapoznali się z aplikacją EdScratch. Mieli możliwość zaprogramować robota Edison, który służy do nauki programowania, pozwala wprowadzić najmłodszych w świat technologii i zapoznać się z otaczającą elektroniką. Jest urządzeniem edukacyjnym dla dzieci, które pomaga w zrozumieniu działania elektroniki. Dzieci z wielkim zainteresowaniem programowały robota Edison J.

Na zajęciach języka polskiego uczniowie klas 5d i 6a poznali harcerski szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI i odczytywali zapisany za jego pomocą temat lekcji. Szyfrowali własne imiona. Poza tym sprawdzili swoją wiedzę gramatyczną (rozpoznawanie części mowy) i ortograficzną (pisownia wyrazów z „ó” i „u”), zamalowując zgodnie z legendą właściwe pola karty pracy tak, aby otrzymać odpowiedni rysunek.

Z zadaniami wszyscy poradzili sobie dobrze, o czym świadczą zdjęcia zamieszczone w galerii.

W klasach 6a i 6d na zajęciach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania zakodowane w kodach QR przygotowane przez nauczyciela. Kody odczytywali przy użyciu aplikacji QR Android zainstalowanych na swoich telefonach.

Uczniowie klas 7 odczytywali hasło zakodowane kodem QR. Aby zeskanować ten kod, musieli najpierw go stworzyć. W tym celu przez cały tydzień rozwiązywali przygotowane specjalnie dla nich zadania typu PRAWDA/FAŁSZ z przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, biologii, chemii, fizyki i matematyki. Uczyli się i świetnie bawili.

Fotorelację z tego tygodnia można obejrzeć w zamieszczonej niżej galerii.

Galeria zdjęć

Post Author: Magdalena Gołyszny