KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
     1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 01.09. godz.10.00
     2. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WSO, regulaminy); ocena zaopatrzenia w podręczniki szkolne (przekazana do biblioteki), omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor, wychowawcy 04.09. poniedziałek
godz. 9.00
     3. Klasa 1 SP pasowanie na ucznia dyrektor 04.09. poniedziałek
godz. 10.00
     4. Konsultacje  z rodzicami i przyjęcia interesantów
przez nauczycieli po umówieniu się poprzez e-mail
wicedyrektor, nauczyciele 14.09.(czwartek)
     5. Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 18.09. (poniedziałek)
     6. Zebranie z rodzicami Nr 1 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 20.09.(środa)
     7. Sprzątanie Świata dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 15.09. (piątek)
     8. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych- gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 11.09. –  15.09.
     9. Zakończenie wpisów do e-dzienników wychowawcy, nauczyciele 22.09. (piątek)
  10. Oddanie nauczycielskich planów nauczania dla klas 1,4,7 SP nauczyciele przedmiotów 29.09. ( piątek)
  11. III Bieg Uliczny im. Generała Mariusza Zaruskiego dyrektor, nauczyciele 07.10. (sobota)
  12. Oddanie klasowych planów wychowawczych (ująć tematykę godzin wychowawczych, planowane wycieczki, priorytety wychowawcze)  oraz plany pracy kół zainteresowań. wychowawcy 09.10. (poniedziałek)
  13. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie z Samorządem Uczniowskim, posiedzenie RP
SU, dyrektor, wicedyrektorzy 13.10. (piątek)
  14. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy dyrektor 01.11. (środa)
  15. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dyrektor listopad
  16. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 14.11. ( środa)
  17. Egzaminy próbne klas III G wg zarządzenia nauczyciele, wychowawcy listopad/grudzień
  18. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagannych zachowania nauczyciele + wychowawcy do 18.12. (poniedziałek) do 16:00
  19. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami ( dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor, wicedyrektorzy 20.12.( środa)
  20. Wigilie klasowe z wychowawcą, Jasełka. wychowawcy 21.12. (czwartek)
  21. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 22.12. (piątek)
  22. Zimowa przerwa świąteczna MEN od 23.12 do 31.12.
  23. ROK 2018
  24. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEN 01.01.(poniedziałek)
  25. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w WSO nauczyciele do 17.01.(środa) do 16.00
  26. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 22.01. i 23.01.
  27. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną dyrektor,wicedyrektorzy 25.01.(czwartek) 15.45
  28. Zebranie Nr 3 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 26.01.(piątek) 17.00
  29. II PÓŁROCZE
  30. FERIE ZIMOWE wg zarządzenia Kuratora Oświaty 29.01-11.02.
  31. Zebrania z rodzicami wg zarządzenia wicedyrektorzy 21.03. (środa)
  32. Rekolekcje Wielkopostne wg zarządzenia księża, katecheci marzec
  33. Dzień Otwarty Szkoły Zespół ds. promocji 22.03.(czwartek)
  34. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA MEN 29.03. – 03.04.
  35. EGZAMIN GIMNAZJALNY KL. III wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów Zespołu dyrektor, wicedyrektor 18.04.–20.04. (śr., czw., pt.)
  36. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy P1, P2 do 27.04.
  37. 30 kwietnia dzień wolny od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych dyrektor poniedziałek
  38. 1 maja – dzień wolny od pracy dyrektor 01.05. (wtorek)
  39. 2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor środa
  40. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 03.05. (czwartek)
  41. 04 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor piątek
  42. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania, wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami, przechowywanego w teczce wychowawcy nauczyciele, wychowawcy do 10.05. (czwartek) do godz. 16.00
  43. Zebranie z rodzicami nr 4 wg zarządzenia dyrektor 16.05. (środa)
  44. Święto Szkoły (odpracowanie dnia 01.06) wicedyrektorzy 26.05. (sobota)
  45. Boże Ciało – dzień wolny od pracy dyrektor 31.05. (czwartek)
  46. 01czerwca dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 01.06. (piątek) odpracowany 26.05
  47. Wystawienie ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i zawiadomienie rodziców przez wychowawców  wg zasad WSO wychowawcy do 06.06. (środa) do 15.00
  48. Bal Absolwentów Gimnazjum wychowawcy, rodzice 09.06. (sobota)
  49. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 11.06. do g.1400
  50. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia wicedyrektorzy 11.06.(poniedziałek) 12.06. (wtorek)
  51. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor 14.06. (czwartek)
  52. Wieczór Laureata klas 4-7 SP i II-III G wychowawcy, rodzice 19.06. (wtorek)
  53. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 18.06. – 20.06.
  54. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 21.06. (czwartek)
  55. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów G i oddziałów przedszkolnych dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 21.06. (czwartek)
  56. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów 1-7 SP, II-III G wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 22.06. (piątek)
  57. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej dyrektor wg zarządzenia KO i dyrektora
  58. Przerwa wakacyjna dyrektor wakacje od 01.07.
  59. Szkolenia metodyczne w szkole lub CEN CEN, GODN od sierpnia
  60. Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia wicedyrektorzy 27, 28.08.
  61. Rada Pedagogiczna dyrektor 30, 31.08.
  62. Posiedzenia Zespołów Przedmiotowych, Społeczny przegląd warunków nauki i pracy Przewodniczący zespołów, SIP 31.08.
  63. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego wicedyrektor sierpień