INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 I SPOTKANIA Z RODZICAMI

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 i spotkania z rodzicami

WAŻNE!!!

Dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas 1- 4 rozpoczną 02 września zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze ( świetlicowe) w budynku szkoły pod warunkiem wydania szkole w dniu 31 sierpnia b.r. zgody przez gdyński SANEPID.

Uczniowie klas 5-8 rozpoczną naukę 02 września w formie online.

Ze względu na pandemię i trwającą termomodernizację szkoły inauguracja roku szkolnego 2020/2021 i spotkania z Rodzicami odbędą się wg załączonego harmonogramu.

Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ

  • w spotkaniu może uczestniczyć 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • należy zachować dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • należy zachować dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Wariant A – słoneczna pogoda. Boisko szkolne.

Wariant B – deszczowa pogoda. Sala 55. Wejście do szkoły przez pływalnię.

01.09.2020 r. (wtorek)

godzina klasa
8:00 – 8:25 4 A
8:30 – 8:55 4 B
9:00 – 9:25 4 C
9:30 – 9:55 1 A
10:00 – 10:25 1 B
10:30 – 10:55 1 C
11:00 – 11:25 1 D
11:30 – 11:55 OP 1
12:00 – 12:25 OP 2
12:30 – 12:55 OP 3

 

KLASY 2, 3, 5 – 8

 

Spotkania wychowawców z uczniami klas 2, 3, 5 – 8 odbędą się on-line w Teams w dniu 1 września br.  O godzinie spotkania wychowawcy poinformują rodziców i uczniów mailowo 31 sierpnia 2020 r.

Wychowawcy zobowiązani są do przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących sposobu nauczania. Poinformowanie Rodziców i uczniów o regulaminie KNO obowiązującym od 2 września 2020 r.

Na stronie internetowej szkoły został utworzony „kafelek” KNO (kształcenie na odległość), w którym zawarte będą niezbędne i najważniejsze informacje.

 

 

Post Author: Maria Bohn