EGZAMIN GIMNAZJALNY

Informuję, że tegoroczny egzamin gimnazjalny w SP nr 12,  odbędzie się w ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  terminie tj. 10-12 kwietnia 2019 r.

Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu w środę, czwartek i piątek przychodzą do szkoły na 8.15.

Przypominam o stroju galowym i zabraniu legitymacji szkolnej i długopisów z czarnym wkładem oraz pozostawieniu w domu telefonów komórkowych i innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu.

Dorota Skulska-Wittbrodt

Dyrektor Szkoły

Post Author: Maria Bohn