OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo Informujemy, że od 14 września 2020 r. będzie możliwość zakupu obiadu, w formie cateringu, dla wychowanków OP i uczniów klas 1-4 SP. We wrześniu 13 dni żywieniowych x 4.00 zł = 52.00 zł Opłatę za obiady za wrzesień 2020 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły  od 09 do 14 września br. Nr konta Bankowego […]

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (2 strony). Prosimy o jej  dokładne wypełnienie, podpisanie i po zeskanowaniu wysłanie e-mailem  do kierownika świetlicy p. Katarzyny Milewskiej-Pijet katarzyna.pijet@sp12gdynia.edu.pl   lub proszę wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Termin wysłania/dostarczenia zgłoszenia do 01 września 2020 r. Karta zgłoszeniowa do świetlicy – wersja […]

WAŻNE – OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo Ze względu na brak zajęć lekcyjnych opłata za obiady zostaje odroczona.  Termin oraz  wysokość opłat za obiady zostaną przedstawione dwa dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole. 

UWAGA!

Prosimy o niedokonywanie wpłat w grudniu 2019 r. za obiady za styczeń 2020 r. Konto będzie zamknięte, a środki nie będą zwracane.

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY OPŁATY ZA GRUDZIEŃ 2019 r.  od 01.11. do 25.11. – na konto Szkoły od 12.11. do 25.11. – w kasie Szkoły 15 dni żywieniowych x 4,00 zł = 60,00 zł UWAGA!!! Każdego 26-go dnia miesiąca zamykane jest konto oraz kasa szkoły. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto, co jest jednoznaczne […]

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY OPŁATY ZA LISTOPAD 2019r. od 01.10. do 25.10. – na konto Szkoły od 01.10. do 25.10. – w kasie Szkoły 19 dni żywieniowych x 4,00 zł = 76,00 zł UWAGA!!! Każdego 26-go dnia miesiąca zamykane jest konto oraz kasa szkoły. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto, co jest jednoznaczne z […]

OPŁATY ZA OBIADY

Żywienie w szkole rozpoczyna się 9 września 2019 r.   OPŁATY ZA OBIADY OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2019 r.  od 01.09. do 06.09. – na konto Szkoły od 03.09. do 06.09. – w kasie Szkoły 16 dni żywieniowych x 4,00 zł = 64,00 zł   OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2019 r. od 01.09. do 25.09. – na […]

Opłaty za obiady

OPŁATY ZA GRUDZIEŃ 2017 r. należy dokonać od 01.11. do 25.11. – na konto Szkoły od 02 – 03.11.  oraz   14 – 25.11. – w kasie Szkoły ŻYWIENIE W GRUDNIU 2017 r. wynosi: 14 dni żywieniowych x 2,80 = 39,20 Nr konta bankowego do wpłat za obiady: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658 W tytule […]

Accessibility