WAŻNE – OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo Ze względu na brak zajęć lekcyjnych opłata za obiady zostaje odroczona.  Termin oraz  wysokość opłat za obiady zostaną przedstawione dwa dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole. 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice/Opiekunowie – prosimy Was o pomoc Państwo są teraz najbliżej swojego dziecka. Dlatego prosimy, aby Państwo wspomogli swoje dziecko w organizacji czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość. Proszę pamiętać, że mogą się Państwo zwrócić do wychowawcy lub nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać. Wszyscy uczniowie i rodzice mogą się kontaktować z […]

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Od  25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN rozpoczynamy kształcenie na odległość, które będzie realizowane w klasach 1- 8 poprzez: e-dziennik platformę Nuadu —> Office 365 —> Teams aplikację Teams   Hasła i loginy niezbędne do pracy zdalnej W sprawach loginu do eDziennika Platforma Miejska proszę pisać na adres: edziennik@sp12gdynia.edu.pl  W wiadomości proszę podać dla […]

ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU „O”

Szanowni Państwo  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), do dnia 10 kwietnia 2020r.,  informujemy, że terminarz rekrutacji do oddziałów „O” nie uległ zmianie, a w trosce o nasze zdrowie […]

UZYSKIWANIE LOGINÓW I HASEŁ

Szanowni Państwo w sprawach braku lub zapomnienia loginu do eDzienika Platorma Miejska proszę pisać na adres: edziennik@sp12gdynia.edu.pl W wiadomości proszę podać dla kogo to ma być dostęp czy dla rodzica, czy dla dziecka. W sprawach braku lub zapomnienia loginu przez dziecko do platformy edukacyjnej NUADU/Office 365 proszę pisać na adres: sekretariat@sp12gdy.pl Posiadanie loginów jest niezbędne […]

Informacja dot. składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

 Szanowni Państwo Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek)  rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków. Placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego […]

ZDALNE NAUCZANIE – WAŻNE INFORMACJE

Rodzice/Uczniowie Od 16 marca 2020 r. rozpoczynamy zdalne nauczenie z dziećmi klas 1-8 SP. O wybranym sposobie nauczania zostaną Państwo i dzieci powiadomieni przez e-dziennik lub/i e-mail od wychowawców. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące logowania do platformy Nuadu i Office 365 proszę kierować do administratora na adres sekretariat@sp12gdy.pl Dorota Skulska-Wittbrodt Dyrektor Szkoły

BARDZO WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice/Uczniowie Informuję, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni w dniach 12 i 13 marca  szkoła organizować będzie tylko zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna pozostaje otwarta  w godzinach 6.30 -17.30. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem. Nauczyciele klas 1-8 SP nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach kuchnia nie będzie gotowała obiadów. Z dniem 16 […]

Accessibility