BARDZO WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice/Uczniowie

Informuję, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni w dniach 12 i 13 marca  szkoła organizować będzie tylko zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna pozostaje otwarta  w godzinach 6.30 -17.30. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem. Nauczyciele klas 1-8 SP nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach kuchnia nie będzie gotowała obiadów.

Z dniem 16 marca (poniedziałek) szkoła zostanie zamknięta do odwołania.

Proszę ten czas potraktować jako kwarantannę, a nie czas spotkań towarzyskich np. w centrach handlowych.

Dorota Skulska-Wittbrodt

Dyrektor Szkoły

Post Author: Maria Bohn