ADMINISTRACJA

LP. PRACOWNICY ADMINISTRACJI IMIĘ I NAZWISKO
1. Główna Księgowa Anna Marszałkowska
2. Kierownik Administracji Katarzyna Wysocka
3. Kierownik pływalni Piotr Wysocki
4. Specjalista ds. płac Elżbieta Pietrzak
5. Specjalista ds. sekretariatu Małgorzata Pocha
6. Specjalista ds. żywienia Karolina Jach
7. Samodzielny referent Monika Grzęda
8. Samodzielny referent Anna Niewiadomska
9. Inspektor BHP Maciej Polewczyk
10. Administrator sieci i e-dziennika Krzysztof Wachowiak