ADMINISTRACJA

LP. PRACOWNICY ADMINISTRACJI IMIĘ I NAZWISKO
1. Główna Księgowa Anna Marszałkowska
2. Kierownik Administracji Katarzyna Wysocka
3. Kierownik pływalni Piotr Wysocki
4. Specjalista d/s płac Elżbieta Pietrzak
5. Specjalista ds. sekretariatu Małgorzata Pocha
6. Specjalista ds.żywienia Barbara Marciniak
7. Samodzielny referent ds. księgowości Sandra Miotk
8. Samodzielny referent Monika Grzęda
9. Samodzielny referent Renata Kucharzak
10. Inspektor BHP Krzysztof Kozłowski
11. Administrator sieci i e-dziennika Krzysztof Wachowiak