7D U STRAŻAKÓW

6 kwietnia klasa 7d uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-prewencyjnych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

W czasie spotkania uczniowie zapoznali się z zagrożeniami występującymi w najbliższym otoczeniu oraz z zasadami prawidłowego zachowania się w trakcie sytuacji kryzysowych. Ponadto mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy resuscytacyjnej z użyciem fantomów i defibrylatora.

Post Author: Magdalena Gołyszny